Obchodní podmínky


Obchodní podmínky internetového obchodu prod-5.airme-dev.com

 

1. Úvodní ustanovení

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele). Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu prod-5.airme-dev.com je firma , se sídlem: , zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6541. Jednatelem společnosti  je , dat. nar. 30. dubna 1991. Účetní závěrka je k nahlédnutí na portálu Justice.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Odesláním objednávky potvrzuje kupující, že se s těmito podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem, (č. 513/1991 Sb.), vše v platném znění. Je-li kupujícím právnická osoba, tak kontaktujte oddělení Eshop na tel. čísle: +420 777 777 777 pro přesné zněním obchodních podmínek pro právnické osoby. Nakupujete-li jako právnická osoba a máte-li nákup nad 10 000 Kč, zvolte prosím dopravu přepravní službou. Prodejna není schopna vystavit na počkání fakturu s náležitostmi běžného daňového dokladu. Při doručení přepravní službou bude vystavena faktura se všemi náležitostmi.

 

2. Uzavření smlouvy

Vyplněná objednávka odeslaná prostřednictvím prod-5.airme-dev.com, případně objednávka učiněna telefonicky, je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím. Prodávající potvrzuje obdržení objednávky prostřednictvím elektronické pošty a tím akceptuje návrh na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřená akceptací objednávky.

 

3.Odstoupení od smlouvy

Kupující má v souladu s § 1829 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od data převzetí zboží. Dle NOZ v této lhůtě musí kupující oznámit prodávajícímu písemné odstoupení od smlouvy. Následně běží další lhůta v délce 14 dnů na vrácení zboží. Kupující musí odeslat zboží nejpozději do 14 dnů od této lhůty. Nárok máte i v případě, že objednávku učiníte po internetu s osobním odběrem na některé z našich kamenných prodejen. Prodávající má právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu.